Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Dražďan, Liberce a Děčína (BIDELIN)

Partneři

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V. v Drážďanech (IÖR)

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR) je výzkumná instituce zaměřující se na studium území patřící pod Leibnizovu společnost a leadpartner projektu BIDELIN.

V IÖR jsou zpracovávány vědecké podklady pro dlouhodobý rozvoj měst a regionů v souladu s životním prostředím v národních i mezinárodních souvislostech.

IÖR chce inovativním výzkumem a poradenstvím pro politiky i společnost přispět ke slučitelnosti lidského jednání a rozvoje přírodního životního prostředí a tím dlouhodobě zajistit základní podmínky k životu.

Team

Karsten Grunewald (vedení projektu)
Ralf-Uwe Syrbe
Patrycia Brzoska
Ina Neumann
Birgit Kochan

Kontakt
URL: www.ioer.de
BIDELIN-Webová stránka projektu
Tel.: +49 351 4679 227
Weberplatz1
01217 Dresden

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem byla založena v roce 1991 a je dnes největší a nejstarší univerzitou v severních Čechách. Zároveň představuje významné výzkumné, vzdělávací i kulturní centrum regionu. Výzkumné aktivity UJEP se zaměřují především na dvě témata, a to materiály a technologie v životním prostředí a kvalita života a úloha města a regionu v komplexu současných společenských a ekonomických výzev.

Projekt BIDELIN zpracovávají společně odborníci ze 3 fakult univerzity, a to Fakulty sociálně ekonomické, Přírodovědecké fakulty a Fakulty životního prostředí. 

Logo UJEP

 Logo IEEP

Team

Jiri Louda
Kristyna Rybova
Lenka Dubová
Jiří Riezner
Petr Meyer
Jiří Šefl
Pavel Cudlín

Kontakt

URL: http://www.ieep.cz/cz/uvod.html
BIDELIN-Webová stránka projektu
Tel.: +420 723 327 080
Moskevská 54
400 96 Ústí nad Labem

Město Drážďany, zemské hlavní město Svobodného státu Sasko

Drážďany s téměř 540 000 obyvatel jsou po Lipsku druhým největším městem v Sasku a v celém Německu se řadí na 12. místo. Díky tomu, že 62 % plochy města tvoří zeleň a lesy, jsou Drážďany jedním z nejzelenějších měst v Evropě. 

Odbor životního prostředí se podílí na řízení a směřování projektu především tím, že poskytuje data o městě Drážďany. To zahrnuje sběr a hodnocení biotopů, resp. ekosystémů, zpracování konceptů pro rozvoj a péči a jejich aplikaci i komunikaci zaměřenou na jednotlivé cílové skupiny.

Logo der Stadt Dresden

 

Zodpovědná osoba za projekt

Olaf Bastian

Kontakt

URL: www.dresden.de
E-Mail: obastianioer@dresden.de

Město Děčín

DMěsto Děčín s více než 50 000 obyvateli leží v údolí řeky Labe v místech, kde jeho přítoky Ploučnice z pravé a Jílovský potok z levé strany oddělují krajinu Českého středohoří od skalnatých srázů Labských pískovců, do kterých v Děčíně tzv. Labským kaňonem řeka vstupuje. Děčín je nejníže položeným městem v Česku.

V rámci projektu BIDELIN budou zmapovány ekosystémy a jejich služby na lokalitě Pastýřská stěna a bude zde vytvořena digitální naučná stezka. Skalní masiv Pastýřské stěny je vedle Labe nejvýraznější přírodní dominantou uprostřed města. Díky této poloze, lesoparku a několika vyhlídkám je velmi oblíbeným vycházkovým cílem.

 

 

Zodpovědná osoba za projekt

Jiří Vesely
Zdenka Švirlochová

 

Kontakt

URL: http://www.decin.cz/
E-Mail:
jiri.veselyioer@mmdecin.cz
zdenka.svirlochovaioer@mmdecin.cz

Město Liberec

Severočeské krajské město Liberec má 102 000 obyvatel a leží v liberecké kotlině mezi Ještědským hřbetem a Jizerskými horami. Město a okolí je bohaté na zajímavé a vzácné přírodní lokality. V samotném Liberci nalezneme vzácné stromy (např. jinan dvoulaločný), zahrady a parky s mohutnými rododendrony a azalkami.

V rámci projektu BIDELIN bude v Liberci vytvořen ucelený a prostupný systém sídelní zeleně. Jednotlivé parky a další zelené plochy ve městě budou zmapovány propojeny v docházkové vzdálenosti. Systém bude prostřednictvím webových stránek města dostupný pro obyvatele i návštěvníky města.

 

Zodpovědná osoba za projekt

Martin Dušek

Kontakt

URL: www.liberec.cz
BIDELIN-Webová stránka projektu
Mail: martin.dusek72ioer@gmail.com