Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Dražďan, Liberce a Děčína (BIDELIN)

Výsledky

Česko-německý studentský kurz

V rámci projektu BIDELIN začal na konci září 2017 první česko-německý studentský kurz "Zelená a modrá pro města - mapování, hodnocení a optimalizace urbánních ekosystémů". V průběhu zimního semestru budou studenti z obou zemí mapovat městské stromy a zelené plochy v Liberci a hodnotit jejich služby. Tyto práce přispějí k probíhající pasportizaci zelených ploch, včetně vytvoření katastru stromů, v Liberci, aby město mohlo vyvinout cílená opatření pro péči o zeleň. Kromě toho budou vytvořeny také podklady pro hodnocení služeb zelených ploch v Liberci, které bude realizováno v rámci projektu BIDELIN. [více]

Plánované výsledky

  • ­Analýza a zhodnocení ekosystémových služeb zeleno-modré infrastruktury v Drážďanech, Liberci a Děčíně se zohledněním společných znaků a národních specifik.
  • Příprava výsledků se zaměřením na jednotlivé cílové skupiny, především projektanty a rozhodující subjekty (úřady, investory).
  • Komunikace výsledků ve smyslu environmentálního vzdělávání, především formou publikací, naučných stezek, workshopů.
  • Praktické příklady pro zlepšení zeleno-modré infrastruktury a ekosystémových služeb.