Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Dražďan, Liberce a Děčína (BIDELIN)

Výsledky

Prezentace průběžných výsledků

Dne 25. října 2018 uspořádali Saská zemská nadace přírody a životního prostředí (Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt) a Leibnizův institut pro ekologický územní rozvoj (Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung) v Drážďanech společnou konferenci na téma "Příroda ve městě - Význam a hodnocení městské zeleně pro urbánní ekosystémové služby". Tým projektu BIDELIN představil před přibližně 80 účastníky a účastnicemi nejen z Německa ale i celého světa první průběžné výsledky projektu.


Výzkumnice z IÖR získala za prezentaci průběžných výsledků cenu za nejlepší poster

Na ESP Europe Regional Conference 2018 ve španělském San Sebastiánu přesvědčila Patrycia Brzoska z IÖR porotu svým posterem na téma ekosystémových služeb ve městech.  Poster prezentovaný Patrycií Brzoskou představuje průběžné výsledky česko-německého projektu "BIDELIN – Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína". [více]

Poster "Urban Nature in Dresden – Services and values of urban ecosystems"

Česko-německý studentský kurz

2018
V pořadí již 6. ročník studentského kurzu, který se tentokrát zaměřil na Identifikaci a hodnocení ekosystémových služeb poskytovaných městskou zelenou a modrou infrastrukturou v Děčíně se uskutečnil druhý říjnový týden 2018 na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V rámci třídenního kurzu se čeští a němečtí studenti ve vybraných lokalitách v Děčíně (Mariánská louka a Kvádrberk) naučili mapovat zelenou a modrou infrastrukturu. Cílem podrobného mapování je zhodnocení a vyčíslení ekosystémových služeb, které tyto oblasti poskytují.

V následujících měsících budou studenti v česko-německých skupinách pracovat na společném projektu, v rámci kterého tyto jednotlivé zelené a modré plochy v Děčíně pomocí naučených metod ohodnotí. Průběžné výsledky budou představeny již v listopadu na setkání v Drážďanech v Leibnizově institutu pro ekologický a územní rozvoj (IÖR).

2017
V rámci projektu BIDELIN začal na konci září 2017 první česko-německý studentský kurz "Zelená a modrá pro města - mapování, hodnocení a optimalizace urbánních ekosystémů". V průběhu zimního semestru budou studenti z obou zemí mapovat městské stromy a zelené plochy v Liberci a hodnotit jejich služby. Tyto práce přispějí k probíhající pasportizaci zelených ploch, včetně vytvoření katastru stromů, v Liberci, aby město mohlo vyvinout cílená opatření pro péči o zeleň. Kromě toho budou vytvořeny také podklady pro hodnocení služeb zelených ploch v Liberci, které bude realizováno v rámci projektu BIDELIN.

[Tisková Zpráva UJEP, Informace z města Liberec]

Plánované výsledky

  • ­Analýza a zhodnocení ekosystémových služeb zeleno-modré infrastruktury v Drážďanech, Liberci a Děčíně se zohledněním společných znaků a národních specifik.
  • Příprava výsledků se zaměřením na jednotlivé cílové skupiny, především projektanty a rozhodující subjekty (úřady, investory).
  • Komunikace výsledků ve smyslu environmentálního vzdělávání, především formou publikací, naučných stezek, workshopů.
  • Praktické příklady pro zlepšení zeleno-modré infrastruktury a ekosystémových služeb.