Die Werte von Ökosystemdienstleistungen, Biodiversität und grün-blauer Infrastruktur in Städten am Beispiel von Dresden, Liberec und Děčín (BIDELIN)

Wissenswege / Naučné stezky

Im Projekt "BIDELIN" entwickeln die Beteiligten zwei virtuelle Wissenswege – einen auf deutscher Seite in Dresden, einen zweiten in Form eines Quiz im tschechischen Děčín. Die BIDELIN-Wissenswege geben interessante Einblicke in das Thema "Ökosystemleistungen der Stadtnatur". Sie lassen sich bei Wanderungen durch die beiden Städte mit dem Smartphone oder anderen mobilen Geräten erkunden.

V projektu "BIDELIN" vyvíjejí účastníci dvě virtuální naučné stezky - jednu na německé straně v Drážďanech, druhou formou kvízu v Děčíně v České republice. Naučné stezky v rámci projektu BIDELIN poskytují zajímavý pohled na téma "ekosystémových služeb městské přírody". Pomocí smartphonu nebo jiných mobilních zařízení je můžete prozkoumat během výletů v obou městech.