Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Dražďan, Liberce a Děčína (BIDELIN)

Projekt

Vedení projektu:
Karsten Grunewald, IÖR
K.Grunewaldioer@ioer.de

Období projektu:
01/2017-06/2020

Financování projektu:
Program spolupráce Sasko - Česká republika 2014-2020

Materiály k projektu:
Flyer k projektu (PDF)

Tiskové zprávy:

 

 

 

Problematika

Kvalita života i budoucnost našich měst závisí na tom, zda se podaří sladit moderní městské bydlení, rostoucí nároky obyvatel na infrastrukturu a atraktivní nabídku práce i trávení volného času s ochranou biologické rozmanitosti. Zachování biodiverzity a schopnosti ekosystémů poskytovat služby se řadí k jedné z největších výzev, kterým lidstvo v současnosti čelí. S ohledem na to byl v 90. letech 20. století v oblasti životního prostředí vytvořen koncept ekosystémových služeb (ES, ecosystem services). Ekosystémové služby představují průsečík mezi přírodními ekosystémy a lidským blahobytem. Atraktivita konceptu ekosystémových služeb se zakládá na propojení ekologických, ekonomických a sociálních přístupů. Je stále důležitější tyto souvislosti chápat, zohledňovat je při rozhodování na všech úrovních a zároveň je i zprostředkovat široké veřejnosti v rámci vzdělávání k udržitelnému rozvoji.

Cíl

V rámci projektu budou společně podle jednotné metodiky zachyceny, kvantifikovány a ohodnoceny ekosystémové služby ve městech Drážďany, Liberec a Děčín. Výsledky budou zpracovány takovým způsobem, aby mohly být využity pro rozhodování, plánování města, ochranu životního prostředí i pro práci s veřejností. Konkrétní opatření, která mohou sloužit jako příklady i pro další subjekty, budou realizována ve spolupráci s vedením měst. 

 

 

Metodika

Budou zpracovány metodické podklady a data a odhadnuty hodnoty vybraných ekosystémů, které mají zvláštní význam pro obyvatele měst. Výsledky budou obsahovat metodický popis, katalogy dat, digitální a analogové mapy zkoumaných ekosystémů s jejich hodnocením. 

Budou vytvořeny produkty, které městským úřadům a dalším rozhodujícím subjektům pomohou při práci. S využitím hodnocení ekosystémových služeb budou připraveny podklady pro plánování a rozhodování, které objasní a zvýší rozmanité užitky ekosystémových služeb pro obyvatele. Tyto produkty mají práci zmíněných aktérů usnadnit mimo jiné formou návodů pro jednání, příruček, školení a workshopů. 

Služby ekosystémů budou odhaleny a srozumitelně komunikovány. Komunikace se nezaměřuje pouze na vybrané rozhodující subjekty, ale především na širokou veřejnost. To by mělo přispět k přijetí opatření, která pomohou zachovat biodiverzitu a ekosystémové služby. Projekt se zaměřuje také na vytvoření nabídky environmentálního vzdělávání s využitím inovativních technologií, resp. nových médií. 

V jednotlivých městech budou realizovány konkrétní příklady aplikace konceptu, které zlepší kvalitu zelené infrastruktury, zvýší služby ekosystémů a lépe objasní jejich užitky.