Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Dražďan, Liberce a Děčína (BIDELIN)

Česko-německý projekt vychází z konceptu ekosystémových služeb (ES) a klade si za cíl s pomocí dosažených výsledků podpořit správu partnerských měst při rozhodování a zapojit se do aktuální diskuse v oblasti životního prostředí. 

Služby vybraných ekosystémů ve městech Drážďany, Liberec a Děčín budou výzkumníky z IÖR v Drážďanech a UJEP v Ústí nad Labem analyzovány, ohodnoceny a zpracovány pro různé cílové skupiny. Cílem je, aby městské správy mohly ve městech realizovat konkrétní opatření.

Výsledky budou srozumitelně předány veřejnosti.