Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Dražďan, Liberce a Děčína (BIDELIN)

Česko-německý projekt vychází z konceptu ekosystémových služeb (ES) a klade si za cíl s pomocí dosažených výsledků podpořit správu partnerských měst při rozhodování a zapojit se do aktuální diskuse v oblasti životního prostředí. 

Služby vybraných ekosystémů ve městech Drážďany, Liberec a Děčín budou výzkumníky z IÖR v Drážďanech a UJEP v Ústí nad Labem analyzovány, ohodnoceny a zpracovány pro různé cílové skupiny. Cílem je, aby městské správy mohly ve městech realizovat konkrétní opatření.

Výsledky budou srozumitelně předány veřejnosti.

Projekt je podpořen programem na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020.