Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Dražďan, Liberce a Děčína (BIDELIN)

Konference

Význam zelené a modré infrastruktury pro kvalitu života ve městech

28. listopadu 2019

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem

Zelená a modrá infrastruktura, ekosystémové služby, klimatická změna, zelená města, kvalita života atd. – to jsou jen některé z pojmů, které v poslední době slýcháme čím dál častěji. Co znamenají tyto pojmy pro život ve městě? Jak důležitá je městská zeleň a vodní prvky pro kvalitu života obyvatel a pro biodiverzitu? Jaké jsou praktické zkušenosti měst v Česku a Německu? A jsou hodnoty městské přírody (ekosystémové služby) zohledňovány v souvislosti s úvahami o plánování rozvoje měst? Na konferenci budou tyto a další otázky široce diskutovány.

Konference se koná v rámci Česko-Saského projektu BIDELIN (Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína).Prezentace